Εγκατάσταση
Λήψη και εγκατάσταση του futuristicOS 8
Λήψη του futuristicOS 8

Με τη λήψη του futuristicOS συμφωνείς με την εξής συμφωνία:

Συμφωνία για το futuristicOS 8

- Δεν αλλάζεις το λογισμικό (ή ακόμα και τμήματα) του futuristicOS 8 για να επιτρέψεις μη εξουσιοδοτημένες αξιόποινες πράξεις όπως το παρακάμψιμα του κωδικού πρόσβασης.
- Δεν πουλάς το λογισμικό (ή ακόμα και τμήματα).
- Η futuristic δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η εκτίμηση έχει κηρυχθεί άκυρη λόγω του futuristicOS.
- Αν και δεν πρέπει να οδηγήσει σε ελαττώματα η futuristic δεν λαμβάνει ευθύνη σε περίπτωση ελαττώματος.
- Η χρήση του futuristicOS 8 για αδικοπραξίες όπως το σχεδιασμό μιας ληστείας μέσω του Chatbook στο Network δεν επιτρέπεται.

Εγκατάσταση του futuristicOS 8

Για την εγκατάσταση του futuristicOS 8 απαιτείται το TI-Connect, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν από την Texas Instruments.

1. Άνοιξε το TI-Device Explorer και σύνδεσε τη συσκευή σου με τον υπολογιστή σου.
2. Μετάφερε είτε όλα τα αρχεία εκτός άπο futuristicOS 8-TI Group ή απλά το TI Group (επιλέξτε όλα τα προγράμματα) στην TI συσκευή σου.
3. Μπορείς να αφαιρέσεις την TI συσκευή σου από τον υπολογιστή σου τώρα.
4. Βεβαιώσου ότι όλα τα προγράμματα αρχειοθετούνται εκτός άπο prgmA1-A9, prgmFUTOS, prgmMENU, prgmBS και prgmTPROG, για να αποφύγεις πιθανή απώλεια δεδομένων κατά την αποθήκευση εργασίας.
5. Άνοιξε το prgmFUTOS για να ξεκινήσεις το futuristicOS 8.
6. Ακολούθησε τις οδηγίες που εμφανίζονται τώρα.